Appendix A

Appendix A Notices (PDF : 78 KB)

A1 The Needles Desert Star, October 18, 2000 (PDF : 131 KB)

A2 Federal Register, October 18, 2000 (PDF : 121 KB)

A3 San Bernardino Sun, October 20, 2000 (PDF : 85 KB)

A4 Federal Register, October 20, 2000 (PDF : 127 KB)

A5 Federal Register, Octobefr 23, 2000 (PDF : 324 KB)

A6 News Release, November 13, 2000 (PDF : 177 KB)

A7 San Bernardino Sun, November 16, 2000 (PDF : 66 KB)

A8 The Needles Desert Star, November 22, 2000 (PDF : 85 KB)

A9 News Release, November 22, 2000 (PDF : 78 KB)

A10 Federal Register, December 1, 2000 (PDF : 122 KB)